กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1418
ชื่อเรื่อง: Development of a Thai-Expressed Emotion Scale (TEES) for family caregivers of schizophrenic patients
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การพัฒนาเครื่องมือวัดการแแสดงออกทางอารมณ์ในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Jiraporn Sunpaweravong
Faculty of Nursing (Nursing Science International Program)
คำสำคัญ: Schizophrenia;Schizophrenia Treatment;Schizophrenics
วันที่เผยแพร่: 2007
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (Ph.D., Nursing)--Prince of Songkla University, 2007
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1418
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:646 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
283258_app.pdf372.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
283258_bibli.pdf69.93 kBAdobe PDFดู/เปิด
283258_ch5.pdf44.77 kBAdobe PDFดู/เปิด
283258_ch4.pdf189.9 kBAdobe PDFดู/เปิด
283258_ch3.pdf85.42 kBAdobe PDFดู/เปิด
283258_ch2.pdf222.9 kBAdobe PDFดู/เปิด
283258_ch1.pdf53.06 kBAdobe PDFดู/เปิด
283258_con.pdf70.34 kBAdobe PDFดู/เปิด
283258_ab.pdf78 kBAdobe PDFดู/เปิด
283258_ti.pdf27.42 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น