Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ผลของกิจกรรมก่อนการอ่านต่อความสามารถในการอ่านเพื่อเข้าใจธัญภา ชิระมณี; ปาลิตา ทองย่น; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2561ความคิดเห็นและแนวการใช้วิธีการอ่านแบบกว้างขวางในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษนิสากร จารุมณี; กุสุมา มะแซ; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2553การบูรณาการเทคนิคการตั้งคำถามและการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและนิสัยรักการอ่านวราภรณ์ ศรีเพ็ชรพันธุ์; จิรา จันทร์ทอง; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์