210 Thesis : [156] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 156
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Analytical Models for Probabilistic Detection Coverage and Sink Connectivity in Wireless Sensor NetworksWiklom Teerapabkajorndet; Pakpoom Hoyingcharoen; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2020การพัฒนากระบวนการประมาณค่าแรงบิดสำหรับมอเตอร์ไร้แปรงถ่านด้วยเทคนิคไร้เซนเซอร์กิตติคุณ ทองพูล; วันนาเดีย นาแว; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2020กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพวงจรดิจิทัลด้วยเทคนิคการสังเคราะห์ที่ระดับสูงสำหรับการปรับปรุงระบบตรวจจับเลนถนนณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; ปนัดดา โสฬส; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2015การวิเคราะห์และปรับปรุงค่าความแรงสัญญาณวิทยุที่ได้รับเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุตำแหน่งเหตุการณ์ในระบบเฝ้าระวังของเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; ธารทิพย์ สิทธิรักษ์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2544การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากสำหรับการประมวลผลรหัสลับไอดีอีเอเกริกชัย ทองหนู; สาวิตร์ ตัณฑนุช; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2561การตรวจจับแบบปรับตัวได้สำหรับการติดตามและชดเชยการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในระบบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้ตัวขับเคลื่อน PZT แบบรับรู้ด้วยตนเองณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; เกียรติศักดิ์ เส้งช่วย; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2562การจำแนกพยางค์ไทยที่ใช้ในการฟื้นฟูอาการพูดไม่เป็นความพรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; นิดา แซ่จอง; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2562การสร้างแบบจำลองการสูญเสียคลื่นสัญญาณวิทยุ ในเขตพื้นที่เมืองของประเทศไทยโดยใช้สายอากาศชนิดทิศทางเดียว บนเทคโนโลยีการสื่อสารลอร่าแวนสำหรับสมาร์ตมิเตอร์ชลากร ครุพงศ์สิริ; เอกพงศ์ คงสวัสดิ์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2018A Development of Non-intrusive Voltage Sensor for Energy Monitoring SystemKittikhun Thongpull; Sotara Ren; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2561การประมาณอายุการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณไฟฟ้าของมอเตอร์กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์; ธนาภรณ์ ลิขิตเจริญกุล; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2559การจำลองระบบควบคุมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเทอร์มออิเล็กทริกวฤทธิ์ วิชกูล; รุ่งอรุณ โพธิ์ตุ่น; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2555การปรับปรุงวิธีการคัดเลือกลักษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อสำหรับการตรวจวัดแรงและมุมของกล้ามเนื้อชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; ศิริณี ทองปัญจา; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2561ระบบเลือกเครือข่ายสื่อสารของโทรศัพท์มือถือสำหรับข้อมูลขนาดเล็กดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ; นนท์ปกิตต์ พรเฉลิมพงศ์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2018Artificial Elbow Joint Classification Using Upper Arm Based on Surface-EMG SignalWarit Wichakool; Jicheng Wang; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2559ระบบรู้จำการพูดภาษาไทยโดยใช้สัญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; นิยวดี ศรีสุวรรณ; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2561การศึกษาการวัดคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของน้ำยางที่อยู่ในภาชนะแก้วด้วยสายอากาศ 2 ความถี่ที่ 2.4 และ 5.8 กิกะเฮิร์ตซ์ไพโรจน์ วุ่นชุม; วีระยศ คนดี; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2561การประยุกต์ใช้ระบบประมวลผลภาพดิจิตอลเพื่อติดตามผลการฟื้นฟูจากการทำกายภาพบำบัดปอดคณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์; อัทธายุ หยูทอง; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2558การพัฒนาและออกแบบระบบการจัดการสำหรับรักษาสภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; ต้าย บัณฑิศักดิ์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2559การประเมินระดับความรุนแรงของผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยวิธีการวิเคราะห์จากสัญญาณเสียงกรนบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; ธนวรรณ พรายดัสถ์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2559การวิเคราะห์เชิงเทคนิคของการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่งเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์; พิเชฐ เกศมี; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 156