กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15607
ชื่อเรื่อง: ทดสอบศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวฟ่างตัดต้นสด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฉันทนา, คงนคร
จิระ, สุวรรณประเสริฐ
ศุกร์, เก็บไว้
สำราญ, สะรุโณ
คำสำคัญ: ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15607
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ทดสอบศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวฟ่างตัดต้นสด.pdf102 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น