กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15487
ชื่อเรื่อง: การผลักดันยุทธศาสตร์แพะแกะ ไปสู่การปฏิบัติจริง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 กรมปศุสัตว์
คำสำคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล้อม;ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15487
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
การผลักดันยุทธศาสตร์แพะแกะไปสู่การปฏิบัติจริง.ppt3.86 MBMicrosoft Powerpointดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น