993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : [16] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2557-11ส่วนมาตรฐานฯ สนง.ปศข.9 ร่วมตรวจติดตามตรวจสอบด้านสิ่ง แวดล้อมฟาร์มสุกร “การแก้ไขปัญหาบริเวณลุ่มนํ้าทะเลสาบ สงขลา”กับกรมปศุสัตว์งานสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
2558-05ส่วนมาตรฐานฯ สนง.ปศข. 9 ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร/โรง ฆ่าสัตว์ “การแก้ไขปัญหาบริเวณลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา”งานสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
2558-07สนง.ปศข.9 ร่วมกับ สพส. แก้ไขปัญหาบริเวณลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลางานสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
2557-01วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มฐานการผลิตการตลาดปศุสัตว์ ปี 25552556บัญชา, สัจจาพันธ์
2555-01การผลักดันยุทธศาสตร์รายสินค้าไปสู่การปฏิบัติจริง ยุทธศาสตร์รายสินค้า แพะ-แกะสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 กรมปศุสัตว์
2553การผลักดันยุทธศาสตร์แพะแกะ ไปสู่การปฏิบัติจริงสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 กรมปศุสัตว์
2538โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริกรมปศุสัตว์
2549โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดสงขลากรมปศุสัตว์
2553(ร่าง) ยุทธศาสตร์แพะ ปี 2554 – 2559สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
2555-11ยุทธศาสตร์สุกร พ.ศ.2555-2559คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สุกร ระดับเขต
2555-11ยุทธศาสตร์กระบือ พ.ศ.2555-2559คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์กระบือ ระดับเขต
2555-11ยุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง-เป็ดไล่ทุ่ง พ.ศ.2555-2559คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง-เป็ดไล่ทุ่ง ระดับเขต
2555ยุทธศาสตร์สัตว์ปีกที่เลี้ยงระบบฟาร์ม พ.ศ.2555-2559คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สัตว์ปีกที่เลี้ยงระบบฟาร์ม ระดับเขต
2555ยุทธศาสตร์โคนม พ.ศ.2555-2559คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์แพะแกะ ระดับเขต
2555ยุทธศาสตร์โคเนื้อ พ.ศ.2555-2559คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์โคเนื้อ
2555ยุทธศาสตร์แพะแกะ พ.ศ.2555-2559คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์แพะแกะ ระดับเขต
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16