กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13677
ชื่อเรื่อง: โครงการพัฒนาเมืองชายแดน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
คำสำคัญ: การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม;คุณภาพสิ่งแวดล้อม;ความไม่มั่นคงทางอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13677
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
โครงการพัฒนาเมืองชายแดน.pdf142.41 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น