Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012การแก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลาธนา สุวัฑฒน และคณะ
2006การบริหารจัดการที่ดินของรัฐชัชวาล สมจิตต์
2008หมู่บ้านสีเขียว คลองกั่ว ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมKapook iCare
2007รวมกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2011เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการอนุญาตสัมปทานโครงการเหมืองหินเขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2011ข้อมูลโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2012รายงานสรุปข้อเท็จจริงพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง นายอำเภอรัตภูมิดำเนินการจัดให้ประชาชนทำประชามติในการต่ออายุประทานบัตรเหมืองหินเขาคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2009แหล่งหินจังหวัดสงขลากลุ่มวิศวกรรมและความปลอดภัย สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน
2010อุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระกรมชลประทาน
2015ป่าพรุของทะเลสาบสงขลานพรัตน์, บำรุงรักษ์