Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 40 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557-06-19โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ งบริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลากรมเจ้าท่า
2553แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ปีพ.ศ.2554 - 2556)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2548การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา “การจัดการตะกอนท่าเทียบเรือน้ําลึกสงขลา”พยอม, รัตนมณี
2556แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง)กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
2557แผนพัฒนาสามปี อบจ.สงขลา (พ.ศ. 2559-2561)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2557-12แผนการดำเนินงาน อบจ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2558องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2555การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะของจังหวัดสงขลากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
2557การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด 2557กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
2556แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (2557-2560)ส่วนที่2กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา
2556แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน, กระทรวงมหาดไทย