Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 71-80 of 130 (Search time: 0.012 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2553การจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสงิ่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2557การจัดทำแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและป่าพรุควนเคร็งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2554โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (กิจกรรมปรับปรุงระบบส่งน้ำ ขุดสระเก็บน้ำและปรับปรุงถนน ภายในฟาร์ม)โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2528โครงการ อ่างเก็บน้ำค่ายเสนาณรงค์อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2550โครงการฝายบ้านพูด พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุง
2554โครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2554โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
2551ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16