กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11975
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
Development of products from Artocarpus champeden and Gracilaria Fisheri for antiobesity
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
อรุณพร อิฐรัตน์
วิศิษฐ์ เกตุปัญญาพงษ์
อรุณศรี สุนทรพิธ
ปราณี รัตนสุวรรณ
ฐิติมา ชูโฉม
Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology)
คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany)
คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
คำสำคัญ: การลดความอ้วน;สาหร่ายผมนาง;โรคอ้วน;จำปาดะ;สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11975
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:570 Research
580 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
431411 -Abstract.pdf1.45 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น