กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11874
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการเตรียมและความคงตัวของสารสกัดมะขามป้อม เพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมสุขภาพ และเครื่องสำอาง (โครงการย่อยที่ 2)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study on preparation and stability of Phyllantus embellica extract for drug health food and cosmetic
โครงการการศึกษาการเตรียมและความคงตัวของสารสกัดมะขามป้อม เพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมสุขภาพ และเครื่องสำอาง (โครงการย่อยที่ 2)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology)
คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คำสำคัญ: มะขามป้อม;สารสกัดจากพืช;ยา;เครื่องสำอาง
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11874
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:580 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
417711-abstract.pdf1.86 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น