กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11653
ชื่อเรื่อง: Dispersive Magnetic Solid Phase Extraction Sorbent of Octadecyl/Silica/Magnetie Nanoparticles for the Determination of Tetracyclines in Water Samples
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ตัวดูดซับของแข็งอนุภาคแม่เหล็กเคลือบซิลิกาและออกตะเดซิลสำหรับวิเคราะห์สารเตตราไซคลีนในน้ำ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Opas Bunkoed
Watchara Kaewsuwan
Faculty of Science (Chemistry)
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
คำสำคัญ: Silica;Tetracyclines analysis;Tetracyclines chemistry;Magnets;Magnetic susceptibility
วันที่เผยแพร่: 2017
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: Thesis (M.Sc., Chemistry)--Prince of Songkla University, 2017
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11653
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:324 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
419700.pdf2.73 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น