กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10920
ชื่อเรื่อง: ผลของระดับกรดแอมิโนไลซีน และเมทไธโอนีน ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของเป็ดเพศผู้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of dietary Lysine and Methionine levels on growth performance and carcass quality of muscovy drakes
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรวิทย์ วณิชาภิชาติ
ทวีศิลป์ จีนด้วง
Faculty of Natural Resources (Animal science)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
คำสำคัญ: อาหารสัตว์ แง่โภชนาการ;เป็ดเทศ อาหาร;เป็ดเทศ น้ำหนักตัว;วัตถุดิบ;โปรตีน;การย่อยอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(สัตวศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10920
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:515 Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
168821.pdf5.78 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น