ค้นหา


Start a new search
เพิ่มตัวกรอง:

ใช้ตัวกรองเพื่อปรับปรุงผลการค้นหา


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 18
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในปลาทูน่าบริเวณแนวสันเขาใต้น้ำ 90° Eศิริพร ประดิษฐ์; ศุภลักษณ์ พวงสุวรรณ; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2557การเจริญเติบโตของตองอาน Phytocrene bracteata Wall. and Pyytocrene palmata Wall.) ในวนเกษตรยางพารา และความเป็นไปได้ทางการเงินปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; ธีรยุทธ มีลาภ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560ชนิดและการกระจายของจักจั่นทะเล (Crustacea : Hippoidea) บริเวณหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลากรอร วงษ์กำแหง; ประภาสิริ โกมะลานนท์; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2557การปนเปื้อนของสารหนูและตะกั่วในดินตะกอนบริเวณคลองอู่ตะเภาศิริพร ประดิษฐ์; นันทวรรณ อุ่นจางวาง; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2557การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาอัตราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและพยากรณ์เส้นชายฝั่ง : กรณีศึกษาอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาอำนวย สิทธิเจริญชัย; ทวีศักดิ์ รักษ์สุวรรณ; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2014Population trend and spatial behaviour of indo-pacific humpback dolphins (sousa chinensis) in Donsak Bay, Surat Thani Province, ThailandSiriporn Pradit; Suwat Jutapruet; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2557การขยายพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุกรรมกระจูด [Lepironia articulata (Retz.) Domin] ในพื้นที่ชุ่มน้ำพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราชสมปอง เตชะโต; เปรมฤดี ดำยศ; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2012Consumer's perceptions and purchasing decision toward yogurt - A case study in Malang city, East Java Province, IndonesiaAyut Nissapa; Anie Eka Kusumastuti; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560การซ่อมบำรุงเพลาหางยาวในระบบส่งกำลังของเรือประมงพื้นบ้าน "กอและท้ายตัด"ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมซ่อมพอกผิวประวิทย์ โตวัฒนะ; ศิวะ สิทธิพงศ์; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2559กระบวนการพัฒนาพื้นที่การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงาเยาวนิจ กิตติธรกุล; จตุรงค์ คงแก้ว; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง