กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8011
ชื่อเรื่อง: การใช้ประโยชน์ของเนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารแพะ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Utilization of para rubber seed (Hevea brasiliensis) kernel and palm kernel cake to replace soybean meal in concentrate supplement for goat
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิ่น จันจุฬา
ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล
อภิชาติ หล่อเพชร
Faculty of Natural Resources (Animal science)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
Faculty of Natural Resources (Faculty secretary office)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานเลขานุการคณะ
คำสำคัญ: แพะ อาหาร;ยางพารา เมล็ด;ปาล์มน้ำมัน เมล็ด
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8011
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:500 Research
515 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
347075.pdf6.56 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons