722 Thesis : [51] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 51
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Bird Diversity and Habitat Heterogeneity in the Urban and Sub-Urban Areas of Mueang Pattani District, Pattani ProvinceSitthisak Jantarat; Phakawat Kittikhunodom; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2023การประเมินปริมาณสารกัมมันตรังสีธรรมชาติและแก๊สเรดอนในวัสดุก่อสร้างและในอาคารเรียนบริเวณตอนล่างของจังหวัดยะลาพวงทิพย์ แก้วทับทิม; สุวนันท์ แดงวิไล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2023การบำบัดและการรีไซเคิลคอนเดนเสทจากกระบวนการผลิตผลพลอยได้ของ โรงงานทูน่ากระป๋องรัตนา จริยาบูรณ์; ทรงฤทธิ์ ใบดุเก็ม; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2023การตรวจสอบความเข้มข้นของก๊าซเรดอนเพื่อคาดคะเนการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณรอยเลื่อนเขาเด่น จังหวัดสุราษฎร์ธานีพวงทิพย์ แก้วทับทิม; อลิษา ทวีลาภ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2023การทำนายการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณรอยเลื่อนระนอง จังหวัดระนอง โดยวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรดอนที่เปลี่ยนแปลงสุนารี บดีพงศ์; ถิรวิทย์ คงสอนหมาน; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2023การกำหนดอายุด้วยเทคนิคอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ของซากหอยน้ำจืดจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาปาโต๊ะโระ ถ้ำเขาหาน จังหวัดสตูล ภาคใต้ของประเทศไทยธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ; ปฏิพัฒน์ เสียงแจ้ว; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2023การกำหนดอายุของเครื่องปั้นดินเผาและเปลือกหอยน้ำจืดด้วยเทคนิคลูมิเนสเซนซ์ จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาทวดตา ทวดยาย จังหวัดสงขลาธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ; ปิยวรรณ หละตำ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2021การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบจีโอพอลิเมอร์จากกากตะกอนเหล็กเป็นวัสดุกำบังรังสีแกมมาพวงทิพย์ แก้วทับทิม; สมัญญา สงวนพรรค; Chhayhong Kim; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2562นิเวศวิทยาการกินอาหาร การเลือกกินอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารปูแสมในพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดปัตตานีซุกรี หะยีสาแม; เยาวพา เพ็งสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2561ผลของรังสีแกมมาต่อคุณภาพการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลาแบบสด (กรือโป๊ะ)ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ; นินูรร์ มุกาวี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2562วิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสี (226Ra, 232Th, 40K) ของพืชจาก ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลาพวงทิพย์ แก้วทับทิม; มีซาน โตะพง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2562การดูดซับเสียงของยางธรรมชาติผสมเส้นใยจากลำต้นหมากและเส้นใยลูกตาลสมบัติ พุทธจักร; นูรีดา กะลูแป; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2561การประยุกต์ใช้เทคนิคการเป่าไล่ด้วยแก๊สสำหรับการแยกบิวทานอลจากสารละลายแอซีโตน บิวทานอล เอทานอลรัตนา จริยาบูรณ์; นัสวานา โต๊ะหลัง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2561การอบแห้งและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้าวกล้องงอกสายพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้ : หอมกระดังงาและซีบูกันตังจุฑารัตน์ ทะสะระ; ฮารีซะ กอฮิง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2018Butanol Production from Two-Stage ABE Fermentation of Food WastePrawit, Kongjan; Surananee, Hayeeyunu
2561สมบัติเชิงความร้อนของคอนกรีตบล็อกแทรกแผ่นยางธรรมชาติ (NR) ผสมลาต้นกล้วย และยางรีเคลมสมบัติ, พุทธจักร; เนรัญชรา, ศรีคะรัน
2561การหาอายุของตะกอนดินรอบกำแพงเมืองประวัติศาสตร์จังหวัดสงขลาด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ธรณิศ, นาวารัตน์; อุมมูอัยมาน, มะดีเยาะ
2561การคัดแยกยีสต์และประสิทธิภาพในการกาจัดสีย้อมอะโซปรีชา, กสิกรรมไพบูลย์; นูรดา, สะบาหานาเล๊าะ
2560การหาอายุด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ของซากหอยน้ำจืดและตะกอนดิน บริเวณแหล่งโบราณคดีถ้ำทวดตา ทวดยาย จังหวัดสงขลาวิชัยดิษฐ, ธิดารัตน์; อาแด, ดาวียะห์
2560วิธีเชิงตัวเลขบางแบบสำหรับการคำนวณความผันผวนแฝงอินทรสิทธิ์, อาทิตย์; นิสะนิ, รอสเมาะห์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 51