กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5838
ชื่อเรื่อง: ผลของระดับเยื่อในลำต้นสาคูในอาหารข้นต่อการใช้ประโยชน์ของโภชนะนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนและสมรรถภาพการผลิตของแพะพื้นเมืองไทยเพศผู้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of levels of sago palm pith concentrate on nutrient utillization, rumen ecology and productive performance of Thai native male goat
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วันวิศาข์ งามผ่องใส
ปิ่น จันจุฬา
อภิชาติ หล่อเพชร
Faculty of Natural Resources (Animal science)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
คำสำคัญ: แพะ อาหาร;สาคู
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5838
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:515 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
313417.pdf20.94 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons