Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553AMFIST: ขั้นตอนวิธีสำหรับการค้นหากลุ่มข้อมูลที่ปรากฏร่วมกันบ่อยโดยรองรับรายการข้อมูลที่คล้ายคลึงกันลัดดา ปรีชาวีรกุล; ฟูไดละห์ ดือมอง; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2007Bases feature extraction for promoter prediction using maximum weighting from neural networksUnitsa Sangket; Wiphada Wettayaprasit; Alisa Nugkaew; Amornrat Phongdara; Wilaiwan Chotigeat; The Center for Genomics and Bioinformatics Research; สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2013Classification of cancer using DNA Microarray Data with Deep Belief Network TechniquePattara Aiyarakw; Wannipa Saelim; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2014Classification of cancer using DNA microarray data with deep belief network techniquePattara Aiyarak; Wannipa Saelim; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2014Final Report A Fuzzy XML Database SystemApirada Thadadech; Preecha Vonghirandecha; Supaporn Kansomkeat; Srdjan Skrbic; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; Faculty of Science (Mathemetics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2019A Genetic Algorithm with Convolutional Neural Networks for Classification of Sleep Stages from Single-Channel EEG Signals without Hand-Engineering Feature ExtractionSirirut Vanichayobon; Shahnawaz Qureshi; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2553XTI: เทคนิคการทำดัชนีแบบเข้ารหัสบิตแมปสำหรับการสอบถามข้อมูลในเอกสาร XMLศิริรัตน์ วณิชโยบล; วรารัตน์ จักรหวัด; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2553กรอบแนวคิดการเจรจาต่อรองแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสนับสนุนสถาปัตยกรรมเชิงบริการอำนาจ เปาะทอง; ชัยวัฒน์ ไพบูลย์พุฒิพงศ์; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2554กลไกการกำหนดตำแหน่งเวลาที่เหมาะสมในการดึงข้อมูลสำหรับเอกสาร RSSลัดดา ปรีชาวีรกุล; เชาวนันท์ ขุนดำ; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2556กลไกสร้างความมั่นคงสำหรับสัญญาณเชื่อมต่อของ SIPนิษฐิดา เอลซ์; พรชนก รอดนิกร; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2557กลไกสำหรับความปลอดภัยของเอกสาร WSDL ในเว็บเซอร์วิสลัดดา ปรีชาวีรกุล; เจนจิรา หวังหลี; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2552กลไกแจ้งสารสนเทศที่ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี RSS สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่รองรับโพรโทคอล TCP/IPลัดดา ปรีชาวีรกุล; วิชุตา แก้วนพรัตน์; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2558การขจัดสัญญาณรบกวนผสมเกาส์เซียน-อิมพัลส์ ในภาพสีโดยการปรับตัวได้ด้วยระบบฟัซซี่สาธิต อินทจักร์; สกล จันทร์ขจร; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2552การจำแนกประเภทเว็บเพจโดยวิธีการลดขนาดลักษณะเฉพาะและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนวิภาดา เวทย์ประสิทธิ์; พรพล ธรรมรงค์รัตน์; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2558การดำเนินการของเชตคลุมเครือแบบอัตโนมัติสำหรับฐานข้อมูล XMLสุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ; สุขกมล สุขพิศิษฐ์; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2562การตรวจสอบความถูกต้องของยูสเคสสำหรับการพัฒนาซอฟแวร์เชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอลอำนาจ เปาะทอง; ปรณัฐ เตี้ยนวล; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2553การตัดแยกภาพเซลล์มะเร็งเต้านมแบบอัตโนมัติลัดดา ปรีชาวีรกุล; ธนพร พันธ์เมธาฤทธิ์; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2553การปรับปรุงการติดตามวัตถุให้มีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการ Mean Shiftวิภาดา เวชประสิทธิ์; เมธี บุญสิน; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2557การปรับปรุงภาพสีจอตาในปริภูมิสี HSI แบบไม่เป็นเชิงเส้นสาธิต อินทจักร์; ธานี จินตสุทธิศักดิ์; Faculty of Science (Computer Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2547การพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการจองห้องบรรยายและห้องประชุมโดยผ่านทางเว็บสมศักดิ์ คงแสง; อภิวันท์ ธรรมรัตน์; เที่ยง จารุมณี; ธนากร ทองอนันต์; แฉล้ม พรหมพัฒน์; กุศล แจ่มประเสริฐ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์; สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่