Browsing by Author คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Showing results 20 to 39 of 142 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพวงจรดิจิทัลด้วยเทคนิคการสังเคราะห์ที่ระดับสูงสำหรับการปรับปรุงระบบตรวจจับเลนถนนณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; ปนัดดา โสฬส; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2558กลไกการจัดเส้นทางตามผลตอบสนองของระบบควบคุมสำหรับเครือข่ายเซนเซอร์และแอคซูเอเตอร์ไร้สายวิกลม ธีรภาพขจรเดช; อภิเดช บูรณวงศ์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2553การกำจัดสัญญาณรบกวนในสัญญาณจำลองที่มีอัตราการชักสัญญาณต่ำด้วยวิธีการแมชชิ่งเพิชยูทบน FPGAณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; ณัฐวีระ สงวนวงศ์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2552การคัดเลือกลักษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อระบุท่าทางการเคลื่อนไหวของมือชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2554การคัดเลือกหาลักษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อการบริหารข้อเข่าชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; สุพรพิศ ณ พิบูลย์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2539การคัดเลือกหาลักษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้าจากกลุ่มกล้ามเนื้อเพื่อตรวจจับสัญญาณที่บ่งบอกการกลืนชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; เฉลิมชัย แซ่ลิ่ม; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2551การคำนวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของสายส่งไฟฟ้าแรงสูงโดยใช้วิธีบาวดารี่เอลิเมนต์แบบกึ่งวิเคราะห์กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์; สลักจิตร นิลบวร; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2557การจัดลำดับความสำคัญสำหรับการส่งข้อมูลและเอ็มเพ็ก-4 บนเครือข่าย IEEE 802.15.4วิกลม ธีรภาพขจรเดช; ธราดล วัฒนนาวิน; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2559การจำลองระบบควบคุมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเทอร์มออิเล็กทริกวฤทธิ์ วิชกูล; รุ่งอรุณ โพธิ์ตุ่น; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2555การจำแนกท่าทางของตาโดยใช้สัญญาณไฟฟ้าการกลอกตาพรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2541การจำแนกผู้มีปัญหาการกลืนโดยวิธีการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อและประมวลผลโดยวิธีโครงข่ายประสาทชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; วรเชษฐ์ อุบลสูตรวนิช; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2562การจำแนกพยางค์ไทยที่ใช้ในการฟื้นฟูอาการพูดไม่เป็นความพรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; นิดา แซ่จอง; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2023การจำแนกหน่วยสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิคสำหรับมิเตอร์อ่านหน่วยอัตโนมัติในระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด้วยปัญญาประดิษฐ์กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์; ศุภกาญจน์ จันทร์ทอง; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2556การตรวจจับจุดยอดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้การแปลงเวฟเล็ต และตัวกรองควอดราติกพรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; ศรัญญา ชัยวิสูตร; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2561การตรวจจับแบบปรับตัวได้สำหรับการติดตามและชดเชยการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในระบบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้ตัวขับเคลื่อน PZT แบบรับรู้ด้วยตนเองณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; เกียรติศักดิ์ เส้งช่วย; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2557การตรวจสอบการลัดวงจรในขดลวดมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีการวิเคราะห์สเปกตรัมกุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์; ฐาปนิค ตีระพันธ์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2554การตรวจสอบการล้มในผู้สูงอายุโดยตรวจสอบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของจุดศูนย์กลางมวลธเนศ เคารพาพงศ์; มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ; วิภาวรรณ ลีลาสำราญ; ภาวินทร์ จาวยญ; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า; Orthopedic Surgery and Physical Medicine; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู
2557การประมาณค่าสถานะประจุแบบออนไลน์ของแบตเตอรี่ลิเธียมไออนสำหรับเซนเซอร์โหนดในระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายกุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์; จิรวัฒน์ ฉายแสงเจริญ; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2561การประมาณอายุการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณไฟฟ้าของมอเตอร์กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์; ธนาภรณ์ ลิขิตเจริญกุล; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2022การประยุกต์ฟัซซีลอจิกสำหรับประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 33 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกียรติศักดิ์ วงษ์โสพนากุล; กิตติศักดิ์ ไชยสุวรรณ; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า