Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 26 of 32 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การควบคุมการดูดกลับของเหลวที่ท่อไตส่วนต้นโดยแองจิโอแทนซิน IIศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2548การศึกษากลไกในการแสดงฤทธิ์ของสารลดความดันโลหิตที่แยกได้จากใบมะยมในหนูแร็ทฉวีวรรณ จั่นสกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2536การศึกษาผลของใบเตยหอมต่อหัวใจและการไหลเวียนเลือดรัชวรรณ ลิ้มวิวัฒน์กุล; ประดับ ประสาทแก้ว; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2555การศึกษารูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองและพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำในหนูขาวใหญ่ที่ถูกชักนำให้เกิดการเสื่อมของประสาทเอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์; รอดียา มะนอ; อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ; จักรพันธ์ แคว้งใจ; Faculty of Science (Physiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2560ผลของ morelloflavone จากผลมะพูดต่อการหดตัวของหลอดเลือดแดงธอราสิคในหนูที่ได้รับซิสพลาตินศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา; อัฎฮา สุมาลี; Faculty of Science (Physiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2560ผลของ morelloflavone จากผลมะพูดต่อการหดตัวของหลอดเลือดแดงธอราสิคในหนูที่ได้รับซิสพลาตินศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา; อัฎฮา สุมาลี; Faculty of Science (Physiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2557ผลของ morelloflavone และ camboginol จากผลมะพูดต่อการหดตัวของหลอดเลือดแดงธอราสิคและคอร์ปัสคาเวอร์โนซัมของหนูแร็ทที่แยกจากตัวศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา; จารุเนตร ละม้าย; Faculty of Science (Physiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2532ผลของการฝึกออกกำลังกายต่อระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจวีระนุช จันทรังษี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2544ผลของซีสพลาตินต่อการทำงานของไตหนู (การศึกษาขนาด-การตอบสนอง)สุภาพ นวลพลับ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2559ผลของยาขับปัสสาวะฟูโรซีไมด์ ต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้ของหนูถีบจักรพิศเรศ คุ่ยต่วน; สุภาพ นวลพลับ; กานต์นรี แก้วสะโร; Faculty of Science (Physiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2528ผลของยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมต่อความดันเลือดในหนูขาวประดับ ประสาทแก้ว; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2550ผลของสารสกัดจากกระชายดำต่อการหดตัวของหัวใจห้องบนที่แยกจากตัวความดันเลือด และการทำงานของไตในหนูแร็ทศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา; ณัฐพร จุสะปาโล; Faculty of Science (Physiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2550ผลของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต่อภาวะไตวายเฉียบพลันที่ถูกชักนำโดยซีสพลาตินในหนูแร็ทศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา; อรุณพร อิฐรัตน์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา; ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2553ผลของสารสกัดตำรับยาไฟห้ากอง และสารสกัดเจตมูลเพลิงแดงต่อการหดตัวของมดลูกในหนูแร็ทนงลักษณ์ กุลวรรัตต์; อรพรรณ สกุลแก้ว; สนั่น ศุภธีรสกุล; ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Faculty of Science (Physiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2550ผลของสารสกัดหยาบจากเหง้ากระชายดำต่อเนื้อเยื่อ cavernosum ของคนที่ตัดแยกออกมาศึกษานอกตัวฉวีวรรณ จั่นสกุล; กุลเดช เตชะนภารักษ์; พวงเพ็ญ ศิริรักษ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2543ผลของสารสกัดใบเตยหอม (Pandanus odorus Ridl.) ต่อระดับน้ำตาลในเลือดของหนูปกติรัชวรรณ ลิ้มวิวัฒน์กุล; วีระนุช นิลนนท์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2544ผลของสารออกฤทธิ์ต้านตัวรับแองจิโอเทนซินต่อความต้านทานของหลอดเลือดในไตของหนูขาวเพทาย หิรัญพันธุ์; จำนงค์ สุภัทราวิวัฒน์; ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2553ผลของเควอซิตินต่อการทำงานของไตและความเครียดเชิงออกซิเดชั่นจากการชักนำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันโดยซีสพลาตินในหนูเร็ทศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา; พรพิมล คีรีรัตน์; ปิยากร บุญยัง; ภราดร เมืองนิล; Faculty of Science (Physiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2546ผลต่อหัวใจและหลอดเลือดของสารที่แยกได้จากลำต้นของกำแพงเจ็ดชั้นฉวีวรรณ จั่นสกุล; วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2545ผลทางสรีรวิทยาของสารพิพอกไซด์บริสุทธิ์จากกิ่งและใบของต้นกล้วยหมูสังศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา; ชนิตา พงษ์ลิมานนท์; ญาณิศา รัตอาภา; รัชวรรณ ลิ้มวิวัฒน์กุล; ฉัตรชนก กะราลัย; สุภาพ นวลพลับ; ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา