Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การแยกและการใช้ประโยชน์ของโปรตีนจากน้ำนึ่งปลาทูน่าอรัญ หันพงศ์กิตติกูล; พูนสุข ประเสริฐสรรพ์; กนกอร อินทราพิเชฐ; เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
2541การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (บูดู): I. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดูพูนสุข ประเสริฐสรรพ์; วรรณา ชูฤทธิ์; เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2541การสกัดแยกเอนไซม์จากเครื่องในปลาทูน่าทิพรัตน์ หงภัทรคีรี; พูนสุข ประเสริฐสรรพ์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม