Browsing by Author อับดุลเลาะ, การีนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การยึดมั่นในหลักการศาสนาของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อับดุลเลาะ, การีนา; สมเจตน์, นาคเสวี; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2560การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธา ต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺอับดุลเลาะ, การีนา; อดิศักดิ์, นุชมี; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561การศึกษาวิเคราะห์หนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน ของชัยคฺ ซัยนฺ อัลอาบิดีน เบ็น มุฮัมมัด อัลฟะฏอนีย์อับดุลเลาะ, การีนา; อาแว, แมะอูมา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2558การศึกษาวิเคราะห์เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ ในสูเราะฮฺนูหฺอับดุลเลาะ, การีนา; มุนซีเราะห์, บูงอตาหยง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556การเดินทางในทัศนะอิสลามอับดุลเลาะ, การีนา; มาหะมะ, อาบู; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2558ความพึงพอใจของสมาชิกต่อผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ในจังหวัดปัตตานีอับดุลเลาะ, การีนา; ฮุสนุล, หะยีดาราโอะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2555ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครอับดุลเลาะ, การีนา; ชลิต, ศรีสมาน; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2557ซะกาตธุรกิจและการปฏิบัติของสหกรณ์อิสลามในจังหวัดนราธิวาสอับดุลเลาะ, การีนา; อาหะมะ, กือโด; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561ตัครีจญ์ตัวบทฮะดีษในหนังสือสะบีลุ อัลมุฮฺตะดีน ของชัยคฺมุฮัมมัดอัรชัด เบ็น อับดุลลอฮ์ อัลบันญะรีย์อับดุลเลาะ, การีนา; อับดุรรอฮ์มาน, จะปะกิยา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2555ตัครีจญ์หะดีษเฉพาะความหมายภาษาไทยในหนังสือคุณค่าของอะมาลของชัยคุลหะดีษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียาอับดุลเลาะ, การีนา; เชาวน์ฤทธิ์, เรืองปราชญ์; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2557ทัศนคติการบริจาคโลหิตของมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีอับดุลเลาะ, การีนา; นูรฮายาตี, สะอิ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556บทบาทกลุ่มอัสสุนนะฮฺอัลมุหัมมะดียะฮฺต่อการฟื้นฟูสังคมมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราชอับดุลเลาะ, การีนา; ปราโมทย์, พัชนี; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556บทบาทของสีบะวัยฮฺที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาภาษาอาหรับอับดุลเลาะ, การีนา; ซุกรี, กาเต๊ะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามันอับดุลเลาะ, การีนา; นัศรุลลอฮ์, หมัดตะพงศ์; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2551สงครามและสันติภาพในสูเราะฮฺ อัล-อันฟาล : ศึกษาวิเคราะห์สงครามบะดัรอับดุลเลาะ, การีนา; อายุ, คางา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2550สายรายงานกับการยอมรับหะดีษในฐานะเป็นคำสอนของอิสลามอับดุลเลาะ, การีนา; เชาวน์ฤทธิ์, เรืองปราชญ์; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2552แนวทางการดะวะฮฺของนบีอิบรอฮีม (อะลัยฮิสสะลาม) ในคัมภีร์อัลกุรอาน กรณีศึกษาในซูเราะฮฺอัลอัมบียาอฺอับดุลเลาะ, การีนา; อับดุลการีม, มะซา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)