สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
รายงานวิจัย/โครงการ 275

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024
รายงานวิจัย/โครงการ 20 22 3 54 7 11 8

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 23

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู