993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : [27] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
Issue DateTitleAuthor(s)
2557พระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551กรมการท่องเที่ยว
2557พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรมการท่องเที่ยว
2557พระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวิดีทัศน์กรมการท่องเที่ยว
2557พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว พ.ศ. 2550กรมการท่องเที่ยว
2556รายชื่อเรือภัตตาคารที่ได้รับมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว
2556มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยกรมการท่องเที่ยว
2557มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว-
2557มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว
2557มาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก (สินค้าทั่วไป)กรมการท่องเที่ยว
2557มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล-
2557มาตรฐานเรือรับจ้างนำเที่ยวกรมการท่องเที่ยว
2557ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานศูนย์บริการข้อมูลสำหรับท่องเที่ยว-
2557ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานแพบริการเพื่อการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว
2557หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยกรมการท่องเที่ยว
2557ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์กรมการท่องเที่ยว
2558ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย การจัดบริการในสถานประกอบการท่องเที่ยวสุขภาพกรมการท่องเที่ยว
2558มาตรฐานการจัดบริการใบสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกรมการท่องเที่ยว
2558ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานร้านอาหารฮาลาลขนาดเล็กเพื่อการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว
2559มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในศูนย์การค้าเพื่อการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว
2559ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การบริการรถรู้ปรับอากาศสำหรับนักเที่ยวกรมการท่องเที่ยว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27