สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
กระทรวงวัฒนธรรม 71

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

กันยายน 2022 ตุลาคม 2022 พฤศจิกายน 2022 ธันวาคม 2022 มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ 2023 มีนาคม 2023
กระทรวงวัฒนธรรม 1 3 1 0 0 0 3

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 3

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู