สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
กรมปศุสัตว์ 245

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024
กรมปศุสัตว์ 5 3 134 4 5 9 4

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 6

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู