สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 137

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 2 53 3 2 3 3

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 7

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู