สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
647 ... 334

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2022 มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ 2023 มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023
647 ... 2 0 12 28 12 7 1

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 14

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู