สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
647 ... 10693

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024
647 ... 10050 70 10 12 27 42 30

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 18

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู