กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5452
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติผสมด้วยยางคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอททิลีน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วราภรณ์ ตันรัตนกุล
ธนพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
คำสำคัญ: ยางธรรมชาติ;ยางคลอโรซัลโฟเนตโพลิเอทิลีน
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5452
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:342 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
biblio.pdf34.65 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch4.pdf42.49 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf5.93 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf2.77 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf229.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf36.21 kBAdobe PDFดู/เปิด
summary.pdf50.07 kBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf17.68 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf24.82 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น