สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
โครงการสนับสนุนกลุ่มระบาดวิทยา 59

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2022 มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ 2023 มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023
โครงการสนับสนุนกลุ่มระบาดวิทยา 1 0 0 1 20 1 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
abs.pdf 70
appen3.pdf 24
ch1.pdf 15
appen8.pdf 14
appen7.pdf 13
appen5.pdf 13
appen2.pdf 12
appen1.pdf 11
license.html 9
appen6.pdf 9

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู