กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5346
ชื่อเรื่อง: การเตรียมผลิตภัณฑ์ผงแห้งสำเร็จรูปสำหรับรับประทานจากวุ้นว่านหางจระเข้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The preparation of aloe oral powder from Aloe vera gel
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
สิริรัศม์ ปิ่นสุวรรณ
คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คำสำคัญ: ว่านหางจระเข้
วันที่เผยแพร่: 2536
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5346
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:580 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
title.pdf166.82 kBAdobe PDFดู/เปิด
34296.pdf5.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น