กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5335
ชื่อเรื่อง: การเตรียม Sulfamethoxazole/ Trimethoprim ในรูป pellets
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
ธีระพล ศรีชนะ
คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คำสำคัญ: ซัลฟาเมทอกซาโซล;ไทรเมโธปริม
วันที่เผยแพร่: 2539
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5335
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:580 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
title.pdf151.9 kBAdobe PDFดู/เปิด
116218.pdf3.52 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น