กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5299
ชื่อเรื่อง: การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ส้มโอในเขตจังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิจิตต์ วรรณชิต
มงคล แซ่หลิม
อิบรอเฮม ยีดำ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
คำสำคัญ: ส้มโอ
วันที่เผยแพร่: 2529
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5299
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:510 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
biblio.pdf22.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf4.9 MBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf6.35 kBAdobe PDFดู/เปิด
preface.pdf26.62 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf973.45 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น