กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5015
ชื่อเรื่อง: การเตรียมและสมบัติของยางเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติมาลิเอตและยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทิลีน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Perparation and properties of maleated natural rubber and chlorosulfonated polyethylene blends
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วันเฉลิม แวดอเลาะ
เจริญ นาคะสรรค์
ซีตีไซยีดะห์ สายวารี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คำสำคัญ: ยางธรรมชาติ;ยางคลอโรซัลโฟเนตโพลิเอทิลีน;การเกิดยางสุก
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5015
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:741 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
300438.pdf66.05 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น