กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4968
ชื่อเรื่อง: วิธีการปลูก, การเจริญเติบโตและการเร่งน้ำหวาน เพื่อการผลิตน้ำตาลของต้นจากในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างของลุ่มน้ำปากพนัง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Planting methods, growth and sap stimulation for sugar production of nipa palm (Nypa fruticans wurmb) in the abandoned shrimp pond of Pak Phanang basin
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นพรัตน์ บำรุงรักษ์
ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
คำสำคัญ: จาก (พืช) การปลูก;น้ำตาลจาก
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4968
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:330 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
234827.pdf13.34 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น