กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4766
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความถี่และอัตราการให้อาหารปลากระพงขาวที่เลี้ยงในบ่อดิน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The feeding frequency and feeding ratio of sea bass, lates calcarifer bloch culture in earth pond.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธำรงค์ อมรสกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: ปลากะพงขาว การเลี้ยง;ปลากะพงขาว อาหาร
วันที่เผยแพร่: 2539
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4766
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:732 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
title.pdf178.68 kBAdobe PDFดู/เปิด
116217.pdf2.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น