กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4737
ชื่อเรื่อง: โครงการอีพ๊อกซี-เส้นใยแก้วคอมโพสิทอบด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Microwave cured glass fiber-reinforced epoxy composites
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วราภรณ์ ตันรัตนกุล
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
คำสำคัญ: อิพอกซีคอมโพสิท;อิพอกซีเรซิน;ใยแก้ว;ไมโครเวฟ
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4737
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:342 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
appen5.pdf9.14 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen4.pdf49.27 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen3.pdf110.15 kBAdobe PDFดู/เปิด
appen2.pdf8.66 MBAdobe PDFดู/เปิด
appen1.pdf753.9 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch3.pdf4.45 MBAdobe PDFดู/เปิด
ch2.pdf143.86 kBAdobe PDFดู/เปิด
ch1.pdf1.26 MBAdobe PDFดู/เปิด
content.pdf30.44 kBAdobe PDFดู/เปิด
abs.pdf87.83 kBAdobe PDFดู/เปิด
title.pdf10.74 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น