สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์เตรียมจากยางธรรมชาติอิพ๊อกซิไดซ์และไนลอน ... 76

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024
เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์เตรียมจากยางธรรมชาติอิพ๊อกซิไดซ์และไนลอน ... 2 4 2 2 0 2 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
ch3.pdf 287
ch1.pdf 178
ch2.pdf 157
sum.pdf 98
abs.pdf 40
license.html 39
content.pdf 32
ch4.pdf 27
ch6.pdf 19
title.pdf 17

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 6

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู