สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การศึกษาความชุกและอุบัติการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ... 91

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024
การศึกษาความชุกและอุบัติการของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ... 2 7 3 7 7 5 5

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
207809.pdf 576
license.html 52

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 6

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู