สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การศึกษาสภาวะตลาดและการเลี้ยงสัตว์ในชนบท ... 45

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
การศึกษาสภาวะตลาดและการเลี้ยงสัตว์ในชนบท ... 0 4 3 7 0 7 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
license.html 28
title.pdf 17

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู