สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีการขจัดของเสียทางเยื่อบุช่องท้องต่อเนื่อง 81

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024
ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีการขจัดของเสียทางเยื่อบุช่องท้องต่อเนื่อง 4 5 2 1 1 3 3

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
ch1.pdf 167
abs.pdf 115
ch2.pdf 80
ch3.pdf 54
license.html 44
ch5.pdf 33
biblio.pdf 31
title.pdf 26
appen.pdf 24
content.pdf 16

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู