สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ระบบวัดศักย์ไฟฟ้าในเซลล์พืช 48

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
ระบบวัดศักย์ไฟฟ้าในเซลล์พืช 1 9 2 1 0 4 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
134341.pdf 134
license.html 13

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู