สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
ระบบวัดศักย์ไฟฟ้าในเซลล์พืช 104

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024
ระบบวัดศักย์ไฟฟ้าในเซลล์พืช 11 13 4 2 4 2 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
134341.pdf 274
license.html 48

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 7

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู