สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การดูดซึมสังกะสีของต้น ... 49

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023 กรกฎาคม 2023 สิงหาคม 2023 กันยายน 2023
การดูดซึมสังกะสีของต้น ... 3 10 2 0 0 4 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
95786.pdf 83
license.html 14

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู