สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การดูดซึมสังกะสีของต้น ... 95

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024
การดูดซึมสังกะสีของต้น ... 6 2 1 3 5 9 0

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
95786.pdf 138
license.html 49

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 6

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู