สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
การศึกษา ... 84

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
การศึกษา ... 1 2 12 6 0 6 2

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
156339.pdf 4495
license.html 33

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู