สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
680 ... 187

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

ธันวาคม 2022 มกราคม 2023 กุมภาพันธ์ 2023 มีนาคม 2023 เมษายน 2023 พฤษภาคม 2023 มิถุนายน 2023
680 ... 2 0 5 0 11 4 1

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 10
จีน 2

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู