สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
878 ... 1369

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024 มีนาคม 2024 เมษายน 2024 พฤษภาคม 2024 มิถุนายน 2024 กรกฎาคม 2024
878 ... 71 26 16 17 33 243 44

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 15

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู