สถิติ

จำนวนเข้าชมทั้งหมด

จำนวนการเปิดดู
Applications ... 47

จำนวนเข้าชมทั้งหมดต่อเดือน

สิงหาคม 2023 กันยายน 2023 ตุลาคม 2023 พฤศจิกายน 2023 ธันวาคม 2023 มกราคม 2024 กุมภาพันธ์ 2024
Applications ... 1 3 4 4 0 3 1

จำนวนไฟล์ดาวน์โหลด

จำนวนการเปิดดู
311323.pdf 77
license.html 25

ประเทศที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู
สหรัฐอเมริกา 5
รัสเซีย 4

เมืองที่เข้าชมสูงสุด

จำนวนการเปิดดู