กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3633
ชื่อเรื่อง: The effect of rifampicin on the pharmacokinetics of single and multiple oral doses of praziquantel in healthy volunteers
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Wibool Ridtitid
Malinee Wongnawa
Werawath Mahatthanatrakul
Faculty of Science Department of Pharmacology
คำสำคัญ: Rifampin;Pharmacokinetics;Praziquantel
วันที่เผยแพร่: 2001
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
รายละเอียด: 
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3633
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:336 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
title.pdf222.68 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น