กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3605
ชื่อเรื่อง: Natural history of Snoring and Obstructive sleep Apnea in Thai school-age Children
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การนอนกรนและภาวะหยุดหายใจจากทางเดินหายใจอุดตันในเด็กวัยเรียน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Surachai Kuasirikul
Somchai Suntornlohanakul
Wanaporn Anuntaseree
Faculty of Medicine Department of Pediatrics
คำสำคัญ: Snoring;Respiratory organs diseases;Children Diseases
วันที่เผยแพร่: 2005
สำนักพิมพ์: Prince of Songkla University
Ramathibodi Hospital
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3605
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:361 Research

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
license.html118 BHTMLดู/เปิด
248548.pdf369.55 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น